Es emisijos prekybos sistemos 4 etapas

Es emisijos prekybos sistemos 4 etapas. Dvejetainis variantas naujoji zelandija

Autorius, institucija: Ignas Valodka, Kauno technologijos universitetas Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai, ekonomika, S Mokslinis vadovas: Prof.

es emisijos prekybos sistemos 4 etapas

Vytautas Snieška Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika, S Ekonomikos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba: Prof. Daiva Dumčiuvienė Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika, S — pirmininkė Doc. Aleksandr Ključnikov Vysoká škola podnikání a práva, a. Vaida Pilinkienė Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika, S Prof.

es emisijos prekybos sistemos 4 etapas

Dalia Štreimikienė Lietuvos energetikos institutas, socialiniai mokslai, ekonomika, S Disertacijos gynimas vyks nuotoliniu būdu, norintys stebėti transliaciją kviečiami prisijungti čia. Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje K. Donelaičio g.

es emisijos prekybos sistemos 4 etapas

Anotacija: Pastaraisiais dešimtmečiais labai padaugėjo tyrimų nagrinėjančių klimato kaitą ir taršą aplinkai dėl jos poveikio milijardams žmonių. Daug pasaulio šalių deda pastangas laikytis klimato kaitos susitarimų, ES yra lyderė kovoje prieš klimato kaitą.

Tačiau, vis daugiau autorių pripažįsta, jog sudėtingose tiekimo grandinėse esantys prekių srautai gali sukelti reikšmingą poveikį ES CO2 emisijoms, o netikslingai įvertinamos CO2 emisijos gali turėti neigiamų padarinių pasauliniam atšilimui.

es emisijos prekybos sistemos 4 etapas

Mokslinėje literatūroje yra mažai tyrimų, įvertinančių tarptautinės prekybos srautų poveikį ES CO2 emisijoms sektoriaus lygiu. Ypatingai svarbu įvertinti taršius bei mažos vertės gamybos sektorius, tokius kaip tekstilės ir rūbų sektorius.

es emisijos prekybos sistemos 4 etapas

Ši disertacija užpildo šias spragas pateikdama alternatyvų šios problemos vertinimo metodą, remiantis tarpregioniniu įvesties-išvesties modeliu, leidžiančiu apskaičiuoti ir susekti prekių srautų poveikį CO2 emisijoms tiekimo grandinėse per tarptautinę prekybą. Atliktas kiekybinis empirinis tyrimas parodė, kad ES tekstilės ir rūbų sektoriuje yra rastas reikšmingai didesnis CO2 emisijų kiekis, lyginant su tradiciniais, vietine gamyba grindžiamais, vertinimais.

Tarptautinės prekybos augimas didina suminį ES CO2 emisijų augimą trumpuoju laikotarpiu, tačiau ilguoju laikotarpiu prekybos poveikis CO2 emisijoms turi mažėjimo tendenciją.

es emisijos prekybos sistemos 4 etapas

Taip pat žiūrėkite