Prekybos užsakymų valdymo sistemos architektūra. Cisco Systems, Inc Menu Content

KODĖL EUROSKAITA?

Paklausos prognozavimo prekybos įmonėse poreikių ir galimybių analizė.

  • Sukurta įrangos prastovos laiko rodiklio detalioji analizė.
  • Kurti prekybos strategijas
  • Dvejetainių parinkčių raktiniai

Teorinių prognozavimo metodų analizė. ARMA prognozavimo modeliai. Koreliacija ir paprastoji tiesinė regresija. Eksponentinio glodinimo metodai. Įvairialypis sezoninis metodas. Paklaidų skaičiavimas ir laiko eilučių komponentai.

Kai atsiskaitoma grynais pinigais, paprastai į programą reikia įvesti 3 operacijas: pardavimo operaciją, pinigų operaciją ir atlikti šių operacijų sudengimą.

Organizacijose naudojamų prognozavimo įrankių analizė. Ms Excel skaičiuoklės prognozavimo galimybių tyrimas. Paklausos prognozavimo įmonių informacinėse sistemose problema. Sistemos kūrimo tikslų ir kokybės kriterijų apibrėžimas.

Sužinokite ką Contour Enterprise siūlo jūsų įmonei

Tikslų įgyvendinimo priemonių pasirinkimas. Analizės išvados. Užsakymų informacinės sistemos su prognozavimo komponentu modelis.

prekybos užsakymų valdymo sistemos architektūra

Siekiamas kompiuterizuotos veiklos procesų modelis naudojant prognozavimą. Užsakymo sudarymo proceso modelis.

Jei klausėte savęs, kuri sritis gamybinės įmonės procesuose lengviausiai skaitmenizuojama ir kur šis technologinis įrankis jūsų verslui gali duoti daugiausia matomos ir juntamos naudos — tai prekių judėjimas per sandėlių ūkį ir logistika, gamybininkams — dar ir produkcijos registravimas.

Naujos prekės įvedimo ir algoritmo priskyrimo procesų veiklos modelis. Prognozavimo algoritmai.

Sandėlio valdymo darbo krūviai, skirti debesies ir briaunos skalės vienetams

Prognozavimo algoritmas slenkančio vidurkio metodu. Paprasto eksponentinio glodinimo algoritmas. Koeficiento α perskaičiavimas paprastam eksponentinio glodinimo algoritmui. Dvigubo eksponentinio glodinimo algoritmas. Koeficiento β perskaičiavimas dvigubam eksponentinio glodinimo algoritmui.

prekybos užsakymų valdymo sistemos architektūra

Įvairialypio sezoninio prognozavimo metodo algoritmas. Užsakymų informacinės sistemos loginė architektūra.

prekybos užsakymų valdymo sistemos architektūra

Panaudojimo atvejų modelis ir reikalavimai kuriamos sistemos funkcijoms. Sistemos analizės klasių modelis. Sistemos posistemių valdymo klasių modeliai.

Galite dirbti ofise, komandiruotėje, namie — visur, kur yra interneto ryšys. Dar didesniam patogumui naudokitės mūsų mobiliąja programėle.

Dalykinės srities modelis. Sąveikos tarp sistemos elementų. Posistemių vartotojo sąsajų modeliai. Užsakymo sudarymo klasių būsenų modelis.

Kitos EUROSKAITA galimybės:

Programinių komponentų architektūra. Prognozavimo komponento informacinis modelis.

prekybos užsakymų valdymo sistemos architektūra

Programinių komponentų įdiegimas techninės įrangos elementuose. Eksperimentinė sistemos realizacija ir algoritmų rezultatų analizė. Sistemos vartotojų darbo su programa ypatumai.

Straipsniai, kuriuose minima Cloud architektai

Prognozavimo algoritmų naudojimo rezultatų įvertinimas. Sukurtos sistemos analizė.

prekybos užsakymų valdymo sistemos architektūra

Vartotojo vadovas. Straipsnis pristatytas konferencijoje.

Taip pat žiūrėkite